Ks. Jan Bernard Bocian SVD, Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD - SARA I ABRAHAM Patriarchowie Wierzących (książka)

sara-i-abraham-patriarchowie-wierzacych.jpg
  • nowość
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka: do 24 godzin
Cena: 20,00 zł 20.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Liczba stron: 232

Oprawa: miękka

Waga: 255 g

OPIS WYDAWCY:

Wprowadzenie
Gdy w 1986 roku wstąpiłem do Zakonu, spotkałem wielu
współbraci pochodzących ze Śląska. W rozmowach dzieliliśmy
się naszymi rodzinnymi zwyczajami, tradycjami. Mówiono
mi wtedy, że na Śląsku szczególnie uroczyście obchodzi się
50 urodziny, nazywając je niekiedy „Abrahamem”. A wszystko
to dlatego, że w Ewangelii według św. Jana zapisane są
następujące słowa:
„[Rzekł Jezus:] Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego,
że ujrzał Mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się. Na to rzekli
do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama
widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM”
(J 8,56–58).
Tak więc, kto miał pięćdziesiąt lat, „mógł już Abrahama
zobaczyć”. Gdy minęły moje pięćdziesiąte urodziny (a było
to 13 września 2017 roku), żartobliwie pytali mnie niektórzy:
„A ty – widziałeś już Abrahama?”. No nie, nie widziałem. Zabawnie
się jednak złożyło, że w roku moich pięćdziesiątych
urodzin zacząłem pracę nad książką, którą masz Drogi Czytelniku
w rękach. A zatem w pięćdziesiątym roku życia „dostrzegłem”
Abrahama i rozpocząłem refl eksję nad jego życiem.
A było to tak:
W roku 2014 zostałem przez mojego Prowincjała mianowany
koordynatorem Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia

Słowa Bożego. Zapragnąłem wtedy – w ramach
działalności tej instytucji – upowszechniać treść Pisma
Świętego również przez publikację książek na tematy biblijne.
Pomyślałem, że byłoby wspaniale przekazywać każdego roku
w ręce zainteresowanych kolejny tomik biblijnych rozważań.
Tak właśnie powstała seria Pastoralne Materiały Apostolatu
Biblijnego. Pojawiły się kolejno następujące pozycje:
• rok 2014 – „Jezus Nazarejczyk według świadectwa
ewangelistów. Teksty ewangelistów, tekst synchroniczny
(harmoniczny Targum Ewangelii) i komentarze”,
• rok 2016 – „Jestem faryzeuszem, bracia…”,
• rok 2017 – „Przez prehistorię zbawienia”,
• rok 2018 – „Wolność i tęsknota…”.
Powróćmy do 2017 roku, kiedy wydano Przez prehistorię
zbawienia. Miano „prehistorii zbawienia” odnosi się do okresu
opisanego w Księdze Początków (popularnie zwanej Księgą
Rodzaju), w jej jedenastu pierwszych rozdziałach. Mówiąc
inaczej – okres zamykający się w ramach dwóch biblijnych
wydarzeń: stworzenia świata i epizodu związanego z wieżą
Babel. To, co znajdujemy pomiędzy tymi dwoma faktami, jest
właśnie prehistorią zbawienia. Wiele tutaj opisów symbolicznych,
a trudno odnaleźć odnoszące się do tych czasów historyczno-
archeologiczne artefakty. Jeśli nawet odnajdujemy coś,
co mogłoby pomóc zrozumieć, skomentować bądź odtworzyć
historyczny kontekst przedstawionego w tym fragmencie Biblii
opisu – interpretacja tych zabytków nie jest łatwa.
Podczas mojej kapłańskiej posługi przychodziły do mnie
różne osoby, pytając, jak rozumieć dwa różniące się znacznie
opisy stworzenia (Pcz 1,1–2,4a oraz Pcz 2,4b-25); jak interpretować
niewiarygodną długość życia przedpotopowych
patriarchów; jak rozumieć opis potopu bądź historię wieży
Babel? Rzeczywiście Pcz 1–11 ma szczególny charakter. Czytając
ten tekst bezrefl eksyjnie, ma się wrażenie lektury nie cał-
kiem uporządkowanej baśni. Gdy jednak wejdziemy w symbolikę
zawartych tam obrazów, możemy odkryć niesamowitą
głębię przekazu prawd Bożych – teologicznych i moralnych
pouczeń. Postanowiłem więc opracować ten fragment tekstu
Pisma Świętego i opatrzyć go rozbudowanym komentarzem.
Nie chodziło mi jednak o komentarz naukowy, ale raczej o duchowy,
pastoralny, kaznodziejski, medytacyjny. Taki – który
ludziom nie posiadającym wykształcenia teologicznego, a zainteresowanym
tą tematyką i pragnącym świadomie przeżywać
swoją wiarę, ułatwiłby właściwe rozumienie początkowych
kart Pisma Świętego. W komentowanie biblijnych wersetów
chciałem włączyć inne osoby, aby ukazać różnorodność
przeżywania naszego spotkania z Bogiem w lekturze Ksiąg
Świętych. W końcu jednak, do wspólnej pracy nad książką,
włączyła się tylko moja siostra Ewa Bocian – mniszka z zakonu
karmelitańskiego (s. Ewa Maria od Męki Pańskiej OCD).
Ze względu na specyfi czny, symboliczny charakter pierwszych
jedenastu rozdziałów Biblii nie zamierzałem kontynuować
pracy nad dalszą częścią Księgi Początków. Uznałem,
że Pcz 1–11 stanowi zamkniętą, integralną całość. Dalsze
fragmenty tej Księgi mają już charakter bardziej historyczny,
mniej symboliczny, a zatem dla współczesnego chrześcijanina
są łatwiejsze w rozumieniu i interpretacji.
A jednak, gdy nasza (siostry i moja) książka Przez prehistorię
zbawienia dostała się w ręce Czytelników, pojawiło się
pytanie „co dalej?”. Pytano, jak rozumieć zawiłości kolejnych
stron Biblii. Gdy moja współpracowniczka w dziele apostolatu
biblijnego, dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak stwierdziła:
„Skoroś już zaczął Księgę Rodzaju, to teraz ją skończ! Nie
przerywaj dzieła w połowie” – nie umiałem ani nie chciałem
tej opinii zlekceważyć. Wspominając imię i nazwisko Danusi
(bardziej przyjaciela niźli współpracowniczki), pragnę wyrazić
szczególną dla niej wdzięczność za wszelkie jej współ-
działanie i za cytowane powyżej słowa, bo one zmobilizowały
mnie do podjęcia dalszej pracy. Spytałem zatem moją siostrę,
czy pragnie kontynuować pisanie swoich rozważań – zgodziła
się chętnie. Księga Początków (Rodzaju) jest długa. Zbyt
wiele stron zajęłyby komentarze do jej kolejnych rozdziałów
i, jak sądzę, książka swoją objętością mogłaby czytelników
zniechęcać.
Dokonałem więc podziału pozostałej części Księgi na trzy
fragmenty. Pierwszy z nich to historia Abrahama (Pcz 12,1–
25,18). Drugi – historia Izaaka, Jakuba i jego dwunastu synów
(Pcz 25,19–38,30). Trzeci zaś to historia Józefa i jego rodziny
w Egipcie (Pcz 39,1–50,26). Tak zrodziła się idea opracowania
tekstu i komentarzy do całej Księgi Początków. Miałyby
one objąć cztery tomiki: pierwszy, to wspomniany Przez prehistorię
zbawienia, drugi – to obecna książka Sara i Abraham
– patriarchowie wierzących. Kolejne dwa – miejmy nadzieję,
że powstaną – opiszą dzieje Izaaka i Rebeki oraz ich potomków
w Kanaanie; a w końcu dzieje rodziny Jakuba w Egipcie.
Czymże więc jest książka, którą teraz oddaję w ręce Czytelnika?
Jest kontynuacją publikacji Przez prehistorię zbawienia
i obejmuje kolejne rozdziały Księgi Początków (od 12
do początku 25) oraz komentarz do tych tekstów. Trzeba tutaj
dodać istotną uwagę. Prezentowany tekst Pcz 12,1–25,18
nie jest tłumaczeniem oryginalnego tekstu biblijnego. Z pełną
świadomością i odpowiedzialnością odrzucam określenie
„przekład/tłumaczenie” (znam tylko podstawy oryginalnych
języków biblijnych). Tekst ten jest opracowaniem fragmentu
Pisma Świętego dokonanym na podstawie wielu dostępnych
współczesnych i dawnych tłumaczeń. Odwołuję się wprawdzie
do tekstu oryginalnego – hebrajskiego oraz do starożytnego
tłumaczenia Septuaginty – greckojęzycznej wersji Starego
Testamentu. 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl