św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Ut unum sint. Encyklika o działalności ekumenicznej

Jan Paweł II - Ut unum sint. Encyklika o działalności ekumenicznej
Jan Paweł II - Ut unum sint. Encyklika o działalności ekumenicznej

Encyklika o działalności ekumenicznej. 

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Centesimus annus. Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum Novarum

Jan Paweł II - Centesimus annus. Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum Novarum
Jan Paweł II - Centesimus annus. Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum Novarum

Encyklika społeczna papieża Jana Pawła II ogłoszona 1 maja 1991. Wydana w 100 rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Śladami Zbawiciela w Godzinie Miłosierdzia

Śladami Zbawiciela w Godzinie Miłosierdzia
Śladami Zbawiciela w Godzinie Miłosierdzia

Kto chce kroczyć Jego śladami? Kto pragnie doświadczyć Jego Miłosierdzia? Niewątpliwie, każdy z nas. Sięgnij zatem po tę książkę i poświęć trochę czasu na rozważanie Męki naszego Zbawiciela, szczególnie w Godzinie Miłosierdzia.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 19,90 zł
szt.

Jan Paweł II - Fides et ratio. Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem

Jan Paweł II - Fides et ratio. Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem
Jan Paweł II - Fides et ratio. Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem

Encyklika o relacjach między wiarą i rozumem. Pomaga zrozumieć opisaną już w Ewangelii więź poznania wiary i poznania rozumowego. „WIARA i ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku prawdzie. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.”

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 9,00 zł
szt.

Jan Paweł II - List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku

Jan Paweł II - List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku
Jan Paweł II - List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku

Duchowe przesłanie dla kapłanów skierowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Czwartek 2000 roku.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 2,50 zł
szt.

Karol Wojtyła - Elementarz etyczny

 Karol Wojtyła - Elementarz etyczny
Karol Wojtyła - Elementarz etyczny

W 1957 i 1958 roku w Tygodniku Powszechnym ukazał się cykl felietonów pod wspólnym tytułem Elementarz etyczny. Elementarz - czyli podstawowe wiadomości dla chcących się uczyć czytać i pisać. Etyczny - czyli dotyczący podstawowego ludzkiego dobra.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 14,90 zł
szt.

Jan Paweł II - Christifideles laici. Adhortacja w 20 lat po soborze watykańskim II (1988)

Jan Paweł II - Christifideles laici. Adhortacja w 20 lat po soborze watykańskim II (1988)
Jan Paweł II - Christifideles laici. Adhortacja w 20 lat po soborze watykańskim II (1988)

Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Podkreśla ogromne znaczenie katolików świeckich tworzących wspólnotę Kościoła i zachęca do głoszenia Ewangelii.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Dies Domini. List o świętowaniu niedzieli (1998)

Jan Paweł II - Dies Domini. List o świętowaniu niedzieli (1998)
Jan Paweł II - Dies Domini. List o świętowaniu niedzieli (1998)

List apostolski o świętowaniu niedzieli. Podkreślone jest znaczenie tego dnia tygodnia. Należy się nim radować i odpowiednio świętować. Ukazana jest również historia przeżywania niedzieli oraz różnica między nią a szabatem.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 9,90 zł
szt.

Jan Paweł II - Do młodych całego świata. List z okazji Roku Młodzieży (1985)

Jan Paweł II - Do młodych całego świata. List z okazji Roku Młodzieży (1985)
Jan Paweł II - Do młodych całego świata. List z okazji Roku Młodzieży (1985)

List apostolski Jana Pawła II z okazji Roku Młodzieży. Młodzież jest przyszłością świata, ale także przyszłością i nadzieją Kościoła, dlatego należy stawiać jej wysokie wymagania moralne.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 7,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Ecclesia de Eucharistia. Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła

Jan Paweł II - Ecclesia de Eucharistia. Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła
Jan Paweł II - Ecclesia de Eucharistia. Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła

Papież podkreśla w encyklice nierozerwalność Kościoła i Eucharystii, która jest fundamentem życia i źródłem żywotności Kościoła Katolickiego oraz przypomina prawdę rzeczywistej substancjalnej obecności Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła, który uobecnia Jego ofiarę w przeistoczonym w ciało chlebie i w krew winie. Jan Paweł II określa Eucharystię jako uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa dokonanej dla zbawienia wielu.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Ecclesia in Europa. Adhortacja o Jezusie Chrystusie, który żyje w kościele jako źródło nadziei Europy (2003)

Jan Paweł II - Ecclesia in Europa. Adhortacja o Jezusie Chrystusie, który żyje w kościele jako źródło nadziei Europy (2003)
Jan Paweł II - Ecclesia in Europa. Adhortacja o Jezusie Chrystusie, który żyje w kościele jako źródło nadziei Europy (2003)

Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy. Papież określił w dokumencie również zagrożenia dla Europy i wiary chrześcijańskiej nazywając współczesną kulturę kontynentu noszącej stygmat milczącej apostazji.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Evangelium vitae. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

Jan Paweł II - Evangelium vitae. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
Jan Paweł II - Evangelium vitae. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego porusza zagadnienie moralnego nauczania Kościoła dotyczącego poszanowania ludzkiego życia. Encyklika porusza temat godności i powołania człowieka oraz pełni jego życia, jaka wynika z świadomości uczestnictwa w życiu samego Boga.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 9,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Familiaris consortio. Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym (1981)

Jan Paweł II - Familiaris consortio. Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym (1981)
Jan Paweł II - Familiaris consortio. Adhortacja o zadaniach rodziny w świecie współczesnym (1981)

Dokument zawiera wykładnię katolickiego nauczania na temat rodziny, zwraca uwagę na zagrożenia, jak i potrzeby współczesnych rodzin. Adhortacja dotyka problemu małżeństw na próbę, wolnych związków, osób rozwiedzionych, czy rezygnujących z sakramentu małżeństwa i złączonych jedynie ślubem cywilnym.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 9,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Formacja kapłańska. Adhortacja o formacji kapłanów we współczesnym świecie (1992)

Jan Paweł II - Formacja kapłańska. Adhortacja o formacji kapłanów we współczesnym świecie (1992)
Jan Paweł II - Formacja kapłańska. Adhortacja o formacji kapłanów we współczesnym świecie (1992)

Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Powstała jako owoc rozmyślań nad formacją kapłańską w świetle teologii pastoralnej. Dotyka zagadnienia misji kapłańskiej oraz jej kształtowania na drodze formacji diecezjalnej i zakonnej, zarówno na początkowym etapie formacji, jak i po święceniach.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - List do artystów (1999)

Jan Paweł II - List do artystów (1999)
Jan Paweł II - List do artystów (1999)

List apostolski Jana Pawła II z 1999 roku, w którym wskazuje na szczególne powołanie i misję artystów, którzy mają uczestnictwo w twórczej władzy nad światem, a ich sztuka winna współgrać z doskonałą mocą stwórczą samego Boga.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 6,00 zł
szt.

Jan Paweł II - List do moich braci i sióstr ludzi w podeszłym wieku (1999)

Jan Paweł II - List do moich braci i sióstr ludzi w podeszłym wieku (1999)
Jan Paweł II - List do moich braci i sióstr ludzi w podeszłym wieku (1999)

List Jana Pawła II poświęcony refleksji nad życiem i przemijalnością czasu w świetle wiary chrześcijańskiej.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 4,00 zł
szt.

Jan Paweł II - List do rodzin z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny. Gratissimam Sane (1994)

Jan Paweł II - List do rodzin z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny. Gratissimam Sane (1994)
Jan Paweł II - List do rodzin z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny. Gratissimam Sane (1994)

List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo aktualny jako zbiór mądrych nauk dotyczących miłości, dobra, rodzicielstwa, wychowania.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 11,00 zł
szt.

Jan Paweł II - List o kulcie Eucharystii (1980)

Jan Paweł II - List o kulcie Eucharystii (1980)
Jan Paweł II - List o kulcie Eucharystii (1980)

List  o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Jan Paweł II porusza w nim nierozerwalny związek tajemnicy Wielkiego Czwartku i ustanowienia urzędu kapłańskiego przez Jezusa Chrystusa z Eucharystią będącą główną racją bytu sakramentu kapłaństwa.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 6,50 zł
szt.

Jan Paweł II - Misericordia Dei. List o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty (2002)

Jan Paweł II - Misericordia Dei. List o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty (2002)
Jan Paweł II - Misericordia Dei. List o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty (2002)

List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Papież w kontekście kryzysu dotykającego praktykę spowiedzi świętej przypomina o pięciu warunkach tego sakramentu. Papież wykazuje jakie warunki muszą być spełnione, by zaistniał stan poważnej konieczności dopuszczający możliwość udzielenia absolucji zbiorowej, potępiając nadużycia w tej sferze.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 2,50 zł
szt.

Jan Paweł II - Mulieris dignitatem. List z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety (1988)

Jan Paweł II - Mulieris dignitatem. List z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety (1988)
Jan Paweł II - Mulieris dignitatem. List z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety (1988)

List został poprzedzony VII Zwyczajnym Zgromadzeniem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie dotyczącym roli świeckich w Kościele Katolickim w 20 lat po Soborze Watykańskim II. Synod Biskupów zajął się kwestią powołania i misji świeckich w Kościele szczególnie uwzględniając sprawę kobiet, które - chociaż mają niekwestionowany wpływ na życie Kościoła - często mają poczucie bycia pomijanymi, a nawet dyskryminowanymi. Echem synodu stał się list apostolski o godności i powołaniu kobiety.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 7,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Orientale lumen. List w setną rocznicę listu apostolskiego Orientalium Dignitas papieża Leona XIII (1995)

Jan Paweł II - Orientale lumen. List w setną rocznicę listu apostolskiego Orientalium Dignitas papieża Leona XIII (1995)
Jan Paweł II - Orientale lumen. List w setną rocznicę listu apostolskiego Orientalium Dignitas papieża Leona XIII (1995)

List apostolski w setną rocznicę listu apostolskiego Orientalium dignitas papieża Leona XIII o kościołach Wschodu. Jan Paweł II porusza kwestię chrześcijańskiego wschodu dotykając jego duchowej i teologicznej tradycji. List zawiera historyczny rys relacji między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem oraz wzywa do jedności na drodze wzajemnego poznania.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 4,50 zł
szt.

Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość

Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość
Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość

Książka powstała na kanwie rozmów papieża z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim na temat XX wieku. Porusza takie tematy jak doświadczenie zła związane z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami, kwestię wspólnej Europy i roli demokracji, właściwego używania wolności oraz roli Kościoła we współczesnym świecie.

Dostępność: brak towaru

Cena: 27,00 zł 29,90 zł
  • promocja

Jan Paweł II - Pastores gregis. Adhortacja o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata (2003)

Jan Paweł II - Pastores gregis. Adhortacja o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata (2003)
Jan Paweł II - Pastores gregis. Adhortacja o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata (2003)

Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata. Adhortacja dotyczy posługi biskupiej w życiu wspólnoty eklezjalnej.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Reconciliatio et paenitentia. Adhortacja o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie kościoła (1984)

Jan Paweł II - Reconciliatio et paenitentia. Adhortacja o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie kościoła (1984)
Jan Paweł II - Reconciliatio et paenitentia. Adhortacja o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie kościoła (1984)

Papież w adhortacji podejmuje temat fenomenu grzechu oraz zjawisku utraty jego poczucia. Dokument jest owocem obrad VI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które dotyczyło przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie. Jan Paweł II upatruje przyczyn konfliktów w grzechu powodującym rozłączenie z Bogiem.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 7,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Redemptoris custos. Adhortacja o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Jezusa Chrystusa (1989)

Jan Paweł II - Redemptoris custos. Adhortacja o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Jezusa Chrystusa (1989)
Jan Paweł II - Redemptoris custos. Adhortacja o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Jezusa Chrystusa (1989)

Adhortacja apostolska o świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Dokument mówi o roli św. Józefa, małżonka Maryi i opiekuna Jezusa, jaką odegrał w dziejach zbawienia.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 7,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Rosarium Virginis Mariae. List o Różańcu Świętym (2002)

Jan Paweł II - Rosarium Virginis Mariae. List o Różańcu Świętym (2002)
Jan Paweł II - Rosarium Virginis Mariae. List o Różańcu Świętym (2002)

List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o Różańcu Najświętszej Maryi Panny dotyczący różańca świętego będącego jedną z form pobożności w Kościele Katolickim. Jan Paweł II przypomina nauczacie Kościoła o różańcu, który posiadając charakter maryjny jest na wskroś chrystocentryczny, zachowując w swej istocie i streszczając ducha ewangelii.

 

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 5,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Salvifici doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (1984)

Jan Paweł II - Salvifici doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (1984)
Jan Paweł II - Salvifici doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (1984)

List powstał na kanwie przeżywanego przez Kościół Roku Odkupienia. Jan Paweł II stawia w nim pytanie o pochodzenie ludzkiego cierpienia oraz pochyla się nad doświadczeniem cierpienia w życiu człowieka. Autor snuje refleksję nad twórczym sensem cierpienia i wyjaśnia jego rolę w wymiarze zbawczego planu Boga objawionym w Jezusie Chrystusie.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Tertio millennio adveniente. List w związku z przygotowaniem jubileuszu 2000 roku (1994)

Jan Paweł II - Tertio millennio adveniente. List w związku z przygotowaniem jubileuszu 2000 roku (1994)
Jan Paweł II - Tertio millennio adveniente. List w związku z przygotowaniem jubileuszu 2000 roku (1994)

List apostolski w związku z przygotowaniem Jubileuszu roku 2000, czyli obchodów dotyczących wejścia Kościoła Katolickiego w 3 tysiąclecie. w Liście papież zwrócił się do wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnic oraz wszystkich wiernych.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 4,00 zł
szt.

Jan Paweł II - Vita consecrata. Adhortacja o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie (1996)

Jan Paweł II - Vita consecrata. Adhortacja o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie (1996)
Jan Paweł II - Vita consecrata. Adhortacja o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w świecie (1996)

Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie. Dokument odnosi się do soborowego i posoborowego nauczania Kościoła dotyczącego osób żyjących trzema radami ewangelicznymi.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 8,00 zł
szt.

Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński - Listy na czas przełomu

Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński - Listy na czas przełomu
Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński - Listy na czas przełomu

Listy dwóch wielkich przywódców zaskakują swoją mocą i aktualnością. Ich słowa wpłynęły na rozwój wypadków w Polsce i na świecie. W tej bogatej korespondencji sprawy bardzo osobiste przeplatają się z refleksjami o ładzie międzynarodowym i sytuacji politycznej w reżimowym państwie. Diagnozy i przewidywania rozmówców świadczą o ich do dzisiaj intrygującej przenikliwości.

Dostępność: brak towaru

Cena: 37,00 zł 42,90 zł
  • promocja
  • nowość

Karol Wojtyła - Kazanie na Areopagu

Karol Wojtyła - Kazanie na Areopagu
Karol Wojtyła - Kazanie na Areopagu

Wielka Katecheza Karola Wojtyły. Pierwsze wydanie odnalezionego dzieła inspirowanego mową św. Pawła na Areopagu. Książka, która właśnie trafia w ręce czytelników, to publikacja wyjątkowa – pierwsze opracowanie zapomnianych na wiele lat tekstów Karola Wojtyły. Zapisane odręcznie kartki zostały odnalezione i ukazują się jako spójne dzieło równo 40 lat po tym, jak w październiku 1978 roku arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę wybrano na papieża.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 39,90 zł
szt.

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich

W ostatnim czasie w Kościele i świecie coraz mocniej wybrzmiewają głosy sugerujące nieaktualność nauczania Jana Pawła II w dziedzinie małżeństwa i rodziny. Wobec wszechobecnego chaosu i dezorientacji osób wierzących rodzi się pilna potrzeba, aby na nowo odkryć i przypomnieć wyjątkową moc argumentów broniących świętości sakramentalnego małżeństwa i rodziny, jakie pozostawił Kościołowi św. Jan Paweł II.

Dostępność: dostępny

Wysyłka: do 24 godzin

Cena: 54,90 zł 59,90 zł
szt.
  • promocja
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium